HDI-Gerling Życie Warszawa

Centrala HDI-Gerling Życie TU SA
Aleje Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
tel. 0 801 434 434, 022 436 67 00, faks: +48 22 449-83-01

Departament Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych
Al. Jerozolimskie 133A, 03-204 Warszawa
tel. 0 22 449 83 03, faks: 0 22 449 83 01
Godziny otwarcia: 09:00 – 17:00

Oddział HDI-Gerling Życie TU SA Warszawa 1
ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa
tel. 022 – 395 45 95, faks: 022 – 395 45 96

Oddział HDI-Gerling Życie TU SA Warszawa 2
ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa
tel. 022 – 376 01 80, faks: 022 – 376 01 81