Wypowiedzenie umowy w HDI-Asekuracja

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w HDI Asekuracja, musi zostać dostarczone do towarzystwa najpóźniej na jeden dzień przed końcem ubezpieczenia.

Rezygnację z zawartego ubezpieczenia OC można złożyć osobiście w najbliższym oddziale lub odesłać formularz wypowiedzenia listem poleconym na adres towarzystwa HDI-Asekuracja.