IDEA TFI

IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

IDEA TFI S.A. rozpoczęło działalność w październiku 1999 roku. po nazwą Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest pierwszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które powstało z całkowicie polskim kapitałem. Pod obecną nazwą spółka działa od 16 stycznia 2007 r.
22 września 2008 roku Towarzystwo zostało  przejęte przez Dom Maklerski IDMSA i od tego czasu stanowi istotny wkład w jego grupie kapitałowej.
Idea TFI zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: Idea TFI S.A.
ul. Złota 59, budynek Skylight, piętro XVII
00-120 Warszawa
Dane kontaktowe: tel: (+48 22) 489 94 30
faks: (+48 22) 489 94 48

e-mail: info@ideatfi.pl


Dane spółki:

NIP: 6342363973
Kapitał spółki: 166 200 złotych
Zarząd:
 • Prezes Zarządu – Piotr Kukowski
 • Członek Zarządu – Łukasz Jagiełło
Rada Nadzorcza:
 • Grzegorz Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Rafał Abratański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Derlatka – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Tomasz Bogutyn – Członek Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Rachwalska-Marko – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000009046
Akcjonariat:
 • DM IDMSA  – 80,27%
 • Quercus TFI – 5,11%
 • Pozostali akcjonariusze – 14,62%Oferta towarzystwa:

 Klient indywidualny: Fundusze:

 • Idea Premium SFIO
 • Idea Obligacji Subfundusz
 • Idea Ochrony Kapitału Subfundusz
 • Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz
 • Idea Akcji Subfundusz
 • Idea Surowce Plus Subfundusz
 • Idea Rynków Wschodzących Subfundusz
 • Idea Zrównoważony Subfundusz
 • Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz
 Klient instytucjonalny: Fundusze:

 • Idea Premium SFIO

 • Idea Obligacji Subfundusz

 • Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

 • Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz

 • Idea Akcji Subfundusz

 • Idea Surowce Plus Subfundusz

 • Idea Rynków Wschodzących Subfundusz

 • Idea Zmiennego Zaangażowania Subfundusz

 • Idea Zrównoważony Subfundusz

Fundusze inwestycyjne zamknięte:
 • Idea 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Budizol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Atlas Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Trójka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 10 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
 • Electus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ
 • KFC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Eternity Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Abbey Art Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Idea 18 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych