ING TU na Życie

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. istnieje na polskim rynku od 1994r. Zajmuje obecnie czołowe miejsce w rankingu największych towarzystw ubezpieczeń życiowych.

Wizytówka towarzystwa: ING TU na Życie

Dane adresowe: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
ul. Topiel 12,
00-342 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. +48 225 220 000
faks. +48 225 221 111


Dane spółki:

NIP: 527-10-02-574
Kapitał spółki: 41 mln złotych – opłacony w całości
Zarząd: Tomasz Bławat – Prezes Zarządu
Ewa Zorychta-Kąkol – Członek Zarządu
Karol Rajewski – Członek Zarządu
Peter van Ooijen – Członek Zarządu
József Szabó – Członek Zarządu
Anna Grzelońska – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
David Knibbe – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Hans van Houwelingen
Alexis Ann George.
KRS: 25443
Akcjonariat: ING Continental Europe Holdings B.V. – 100%Oferta towarzystwa ING TU na Życie

Ubezpieczenia na życie i zdrowie:
 • Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne – Sposób na przyszłość
 • Terminowe ubezpieczenie na życie – ING Smart
 • Terminowe ubezpieczenie na życie – ING Smart+
 • Ubezpieczenie na życie – W trosce o pewną przyszłość
 • Terminowe ubezpieczenie na życie – Ochrona Plus
 • Terminowe ubezpieczenie na życie z miesięcznym świadczeniem – Gwarancja dochodów Lwa
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Strategia Lwa
 • Dodatkowe ubezpieczenie – Pakiet rodzinny Lwa
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji – Zdrowie Lwa
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Dodatkowe ubezpieczenie podwyższenia sumy ubezpieczenia
 • Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składek na wypadek inwalidztwa
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa dziecka spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka
 • Grupowe ubezpieczenie na życie dla małych i średnich przedsiębiorstw – Razem w ING
 • Grupowe ubezpieczenie na życie dla dużych i średnich przedsiębiorstw
Ubezpieczenia inwestycyjne:
 • Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne – Sposób na przyszłość
 • Kapitałowe ubezpieczenie na życie – Zysk bez ryzyka
 • Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym ze składką jednorazową – Program inwestycyjny na przyszłość
 • ING Fundusze Inwestycyjne Otwarte
 • ING Parasol FIO