ING OFE

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne jest częścią Grupy ING, korporacji zajmującej się świadczeniem usług finansowych.  ING PTE zarządza drugim co do wielkości funduszem emerytalnym w Polsce – ING Otwarty Fundusz Emerytalny.

Wizytówka towarzystwa: ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Dane adresowe: ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Topiel 12,
00-342 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. +48 22 522 00 00
faks. +48 22 522 11 11


Dane spółki:

NIP: 526-22-41-523
Kapitał spółki: 33 mln złotych
Zarząd: Józef Proń – Prezes Zarządu
Grzegorz Chłopek – Wiceprezes Zarządu
Ewa Radkowska-Świętoń – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Tomasz Bławat – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janina Jóźwiak – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Jacek Purchla – Członek Rady Nadzorczej
Peter van Ooijen – Członek Rady Nadzorczej
Luc Vanhoof – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Dajczak – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 42153
Akcjonariat:
ING Continental Europe Holdings B.V. – 80% kapitału zakładowego
ING Bank Śląski S.A. – 20% kapitału zakładowegoOferta towarzystwa ING OFE:


  • Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru ubezpieczeń społecznych – ING otwarty Fundusz Emerytalny