InterRisk Warszawa

I Oddział w Warszawie
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37
tel. +48 22 337 86 86, fax. +48 22 337 86 64
rej. szkód komunikacyjnych: tel.  +48 22 337 86 87
likw. szkód komunikacyjnych: tel.  +48 22 337 86 68/69
likw. szkód majątkowych: tel.  +48 22 337 86 72
likw. szkód osobowych: tel.  +48 22 337 86 59/71

 II Oddział w Warszawie
00-672 Warszawa, ul. Piękna 68
tel. +48 22 291 20 00, fax. +48 22 291 20 10

III Oddział w Warszawie
01-793 Warszawa, ul. Ludwika Rydygiera 21
tel. +48 22 631 31 95 do 98
ubezpieczenia finansowe wew. 125
likwidacja szkód komunikacyjnych. wew. 126
likwidacja szkód osobowych wew. 140
likwidacja szkód pozostałych wew. 131
fax. +48 22 631 31 95 wew. 120, +48 22 888 03 02