Wypowiedzenie umowy w InterRisk

Roczna polisa OC komunikacyjnego po upływie okresu ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Wyjściem z takiej sytuacji jest wypowiedzenie zawartej polisy najpóźniej dzień przed końcem okresu na jaki została zawarta.Przedłużenie polisy nie następuje w sytuacji, kiedy nie została w całości uregulowana składka za okres poprzedni.

W razie zakupu samochodu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Kupujący ma prawo wypowiedzieć tę umowę w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży – wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia.