Zgłaszanie szkód InterRisk

Szkodę w towarzystwie InterRisk można zgłosić w najbliższym oddziałe InterRisk lub poprzez skorzystanie z formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie www.interrisk.pl.