Wypowiedzenie umowy Link4

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiedzenie OC w towarzystwie Link4 powinno wpłynąć najpóźniej na dzień przed wygaśnięciem polisy. Rezygnacja z zawartego ubezpieczenia OC powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać własnoręczny podpis. Jeżeli wypowiedzenie nie wpłynie w terminie, ubezpieczyciel ma obowiązek automatycznego przedłużenia ubezpieczenia OC na kolejny rok.

 

W przypadku sprzedaży pojazdu, zbywca ma obowiązek zgłoszenia do Link4 sprzedaży samochodu w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia umowy kupna-sprzedaży. Sprzedaż pojazdu można zgłosić pod numerem telefonu: (22) 444 67 27,