Zgłaszanie szkód Link4

W razie wystąpienia szkody należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie towarzystwo Link4. Najlepiej zrobić to z miejsca zdarzenia, dzwoniąc po numer telefonu:  (22) 444 44 44. Wówczas przedstawiciel towarzystwa zarejestruje szkodę, i zostaną ustalone szczegóły zajścia zdarzenia.