MACIF Życie TUW

Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Macif Życie TUW zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu ubezpieczeń na życie otrzymało 30 grudnia 2003r. Założycielem towarzystwa jest Grupa Macif.

Oferta towarzystwa skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych oraz do klientów biznesowych.

Wizytówka towarzystwa: Nordea Życie

Dane adresowe: MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Bema 89, 01-233 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel.: 22 535 02 00
faks: +48 22 535 02 01


Dane spółki:

NIP: 107-00-00-543
Kapitał spółki: 32 600 000 z, wpłacony w całości
Zarząd: Philippe Saffray – Prezes Zarządu
Aneta Stachal – Adamowska – Członek Zarządu
Patrick Jaulain – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Andre Weber – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Helene Weinstock – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Jean-Paul Challet – Sekretarz
Roger Iseli – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Szwejkowski – Członek Rady Nadzorczej
Józef Mitura – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000190748
Akcjonariat: Brak danychOferta towarzystwa Nordea Życie:

  • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Acti OCHRONA
  • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie Acti GWARANT 1
  • Ubezpieczenie na życie Acti Plus