MTU ubezpieczenia komunikacyjne – ubezpieczenie samochodu

OC MTU:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczenie zabezpiecza przed skutkami wypłaty odszkodowań osobom poszkodowanym przez ubezpieczonego podczas wypadku drogowego
 • zniżki do 60% za bezszkodową jazdę
 • zniżka za płatność jednorazową składki
 • zniżka dla pracowników Poczty Polskiej i nauczycieli
 • zniżki i zwyżki za wiek
 • zwyżka za posiadanie prawa jazdy, krócej niż 3 lata
 • możliwość rozłożenia płatności na raty półroczne lub kwartalne
 • zwyżka za wiek pojazdu starszego niż 12 lat

AC MTU:

 • dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
 • ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: AC MAXI (pełna ochrona pojazdu w przypadku powstania szkody częściowej lub całkowitej) i AC MINI (ochrona w przypadku powstania szkody całkowitej)
 • ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części
 • serwisowy wariant rozliczania szkód
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po uiszczeniu dodatkowej opłaty
 • utrzymanie sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych
 • zniżka za wprowadzenie udziału własnego
 • zniżki do 60% za bezszkodową jazdę
 • zniżki i zwyżki za wiek
 • zniżka za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia AC w MTU
 • zniżka za posiadanie ubezpieczenia OC w MTU
 • zniżka dla pracowników Poczty Polskiej i nauczycieli

NNW kierowcy i pasażerów MTU

 • ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem
 • ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

NNW w ruchu komunikacyjnym MTU:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym
 • ubezpieczenie obejmuje wypłatę świadczenia pieniężnego (100 tys. zł) w przypadku śmierci ubezpieczonego wskazanego w umowie, w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w ruchu drogowym, wodnym lub powietrznym.
 • ubezpieczenie dostępne w 2 wariantach: komfort i maxi ochrona

Assistance MTU:

 • ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy w razie wypadku na drodze lub awarii pojazdu
 • trzy dostępne warianty ubezpieczenia: assistance standard, assistance komfort i assistance premium

Ubezpieczenie szyb MTU:

 • ubezpieczenie obejmuje ochronę szyb ubezpieczonego pojazdu: przednią, tylną oraz boczne

Ubezpieczenie bagażu MTU:

 • ubezpieczenie bagażu chroni przed szkodami spowodowanymi m.in. przez złodziei oraz w wyniku wypadków

Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego MTU:

 • ubezpieczenie obejmuje: sprzęt audiofoniczny, audiowizualny oraz łączności telefonicznej wraz z głośnikami i antenami

Zielona Karta MTU:

 • ubezpieczenie chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski
 • ubezpieczenie wymagane jest na terytorium państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy

Ubezpieczenie Utraty Zniżek MTU:

 • ubezpieczenie utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia
 • ubezpieczenie dla klientów posiadających 60% zniżki za bezszkodową jazdę
 • ubezpieczenie gwarantuje, że w przypadku powstania szkody ubezpieczony zachowuje dotychczasową 60% zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC