Wypowiedzenie umowy w MTU SA

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, należy dostarczyć do siedziby towarzystwa wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zgodnie z terminami ustanowionymi ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Jeżeli pojazd został nabyty z polisą zawartą w towarzystwie MTU i nowy nabywca nie chce kontynuować polisy zbywcy, to zgodnie z Art. 31. ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) należy dostarczyć do siedziby towarzystwa wypowiedzenie ubezpieczenia OC, przed upływem 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Jeżeli posiadacz samochodu, ma ubezpieczenie zawarte w towarzystwie MTU i nie chce kontynuować polisy przez kolejny rok, to jest on zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, które musi zostać złożone w siedzibie firmy nie później niż na jeden dzień przed końcem ochrony ubezpieczeniowej, na który została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Wypowiedzenie należy przesłać listem poleconym na adres towarzystwa MTU:

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
Biuro Obsługi Klientów
Ul. Biała 1
80-435 Gdańsk

Dodatkowo dokumenty można przesłać faksem na numer 058 5556302 lub e-mailowo na adres: mtu@mtusa.pl

Wzór wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w MTU