Zniżki MTU

Tabela zniżek w MTU

Klasa taryfowa Liczba lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC Zwyżka lub zniżka w % składki podstawowej Współczynnik Przeniesienie w klasie taryfowej w zależności od przebiegu ubezpieczenia w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia
Brak szkód Po 1-szej szkodzie Po 2-giej i kolejnych szkodach
0 Stawka podwyższona +160 2,60 3 0 0
1 +80 1,80 3 0 0
2 +30 1,30 4 1 0
3 Stawka podstawowa 0 1 4 2 0
4 1 rok -10 0,90 5 2 1
5 2 lata -20 0,80 6 3 1
6 3 lata -30 0,70 7 4 2
7 4 lata -40 0,60 8 5 3
8 5 lat -50 0,50 9 6 4
9 6 la -60 0,40 9 7 5