Noble Funds TFI

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Noble Funds TFI S.A. obecnie należy do Grupy Getin Holding. Spółka na polskim rynku istnieje od 2006r. Powstała jako część Grupy Noble Bank.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds działalność opiera na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. Spółka zajmuje się także świadczeniem usług Asset Management, polegające na profesjonalnym zarządzaniu indywidualnym portfelem papierów wartościowych. Spółka w swojej ofercie posiada osiem  zróżnicowanych subfunduszy różniących się strategiami inwestycyjnymi.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: Noble Funds TFI S.A
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. +48 22 288 81 30
faks +48 22 288 81 31
e-mail: biuro@noblefunds.pl


Dane spółki:

NIP: 1080001923
Kapitał spółki: 500 200 złotych (opłacony w całości)
Zarząd:
 • Mariusz Staniszewski – Prezes Zarządu
 • Paweł Homiński – Członek Zarządu
 • Sylwia Magott – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Spyra Krzysztof Krystian – Członek Rady Nadzorczej
 • Stefurak Radosław Sebastian – Członek Rady Nadzorczej
 • Rosiński Krzysztof Sławomir – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000256540
Akcjonariat: brak danychOferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne:
 • Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Noble Funds FIO):
  – subfundusz Noble Fund Skarbowy
  – subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
  – subfundusz Noble Fund Mieszany
  – subfundusz Noble Fund Akcji
  – subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
  – subfundusz Noble Fund Timingowy
  – subfundusz Noble Fund Global Return
 • Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Noble Funds SFIO):
  – subfundusz Noble Fund Africa
 • Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty