Nordea Życie Warszawa

Centrala Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Al. Jana Pawła II 27 Atrium Centrum, 00-867 Warszawa
tel.: (22) 541 01 00, faks: (22) 541 01 01

Agencja Nordea Życie Warszawa
ul.Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. 48(22) 850 65 65, faks: 48 (22) 620 82 72
tel. kom. 606 103 800
e-mail: d.szczepaniak@ag.nordeapolska.pl