Program Inwestycyjny „INVEST POLISA” nagrodzony przez Home&Market

Miesięcznik  Home&Market  przyznał  Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie „Polisie – Życie” S.A ( Vienna Insurance Group)  Order Finansowy w kategorii  Ubezpieczenia dla Klienta Indywidualnego za Program Inwestycyjny „INVEST POLISA” Program inwestycyjny „Invest Polisa” umożliwia systematyczne inwestowanie środków z wykorzystaniem ubezpieczeniowych funduszy … Czytaj dalej

Wykonywanie zawodu przedstawiciela ubezpieczeniowo-finansowego sposobem na trudne czasy

Zaledwie co piąty Polak posiada indywidualne ubezpieczenie na życie. Można więc założyć, że pozostałe osoby są potencjalnymi klientami towarzystw ubezpieczeniowych. Jak do nich dotrzeć z ofertą? To zadanie dla przedstawiciela ubezpieczeniowo-finansowego. W Polsce pracuje obecnie ok. 38 000 przedstawicieli ubezpieczeniowo-finansowych. … Czytaj dalej

Ubezpieczenia grupowe mozna wliczyć w koszty przychodu firmy

Coraz więcej firm stosuje ubezpieczenia grupowe jako benefit pracowniczy. Ma on na celu motywowanie i utrzymanie obecnych pracowników oraz zaoferowanie dodatkowej wartości potencjalnym kandydatom do pracy. Pomimo, że ubezpieczenia grupowe finansowe przez pracodawcę wiążą się z wydatkami dla firmy, to … Czytaj dalej

Wyniki finansowe Grupy Ergo Hestia za 2012 rok

Ponad ćwierć miliarda złotych zysku, rekordowy skok rentowności i uporządkowany portfel ubezpieczeń – to najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku w Grupie Ergo Hestia. Sopockie towarzystwa ubezpieczeń zgromadziły w czasie lepszej koniunktury zasoby niezbędne do ekspansji w 2013 roku. Rentowność produktów i konsekwentnie spadająca … Czytaj dalej

Najmniej skarg klientów Ergo Hestii wpływa do Rzecznika Ubezpieczonych

Sopocka Ergo Hestia już drugi rok z rzędu ma najniższy wskaźnik skarg wśród największych polskich towarzystw ubezpieczeń. To znaczy, że klienci Ergo Hestii, dzięki zarządzaniu jakością obsługi, mają najmniej powodów do skarg. Dane opublikował Rzecznik Ubezpieczonych w specjalnym raporcie za … Czytaj dalej

BRE Ubezpieczenia angażuje się w rozwijanie przedsiębiorczości u młodzieży

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. zaangażowało się w działania mające na celu rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości ubezpieczyciel będzie realizował programy ukierunkowane na przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie zdobycia wiedzy … Czytaj dalej