Pekao OFE

Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zajmuje się zarządzaniem środkami powierzonymi przez Członków Otwartego Funduszu Emerytalnego Pekao. Akcjonariuszami spółki są Bank Pekao SA, największy bank w Polsce oraz Pioneer Global Asset Management.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe:
ul. Domaniewska 41A
02-672 Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. +48 22 8744610
faks: +48 22 8744609
Infolinia: 801-222-022
e-mail: poczta@pekaopte.pl

Dane spółki:

NIP: 521 – 29 – 92 – 397

Kapitał zakładowy: 20 760 000 zł opłacony w całości

Zarząd:

  • Tomasz J. Bańkowski – Prezes Zarządu
  • Sławomir M. Kolarz – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Sakowski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Grzegorz Piwowar – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Lewandowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Aleksander Sulejewicz
  • Jacek Prokop

KRS: 0000008104

Akcjonariat:

  • Bank Pekao SA – 65%
  • Pioneer Global Asset Management – 35%

Oferta towarzystwa:

  •  Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru – Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny