PLEJADA TFI

PLEJADA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

PLEJADA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. swoją działalność koncentruje na inwestowaniu w fundusze na branżach związanymi z:

 • ekologią,
 • restrukturyzacją wierzytelności,
 • rozwojem infrastruktury krajowej,
 • mniej wrażliwych na spowolnienie gospodarcze.

 

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: PLEJADA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
al. Gen. Józefa Hallera 140
80-416 Gdańsk
Dane kontaktowe: Tel.:  (058) 761 00 01
Faks: (058) 761 00 01


Dane spółki:

NIP: 584-258-36-25
Kapitał spółki: 1 749 000,00 zł
Zarząd:
 • Janusz Niechwiedowicz Janusz – Prezes Zarządu
 • Tomasz Korab – Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Siudak – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Krzysztof Fąferek – Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Waluszewski – Członek Rady Nadzorczej
 • Jerzy Kobyliński – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000251346
Akcjonariat: brak danychOferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne:
 • Plejada Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
 • Plejada Finanse Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Plejada Ecowipes Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Plejada Energia Odnawialna Fudusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • TRUSS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • Plejada II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
 • WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty