Pocztylion OFE

Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Pocztylion – Arka PTE SA zostało założone w 1998r. przez Pocztę Polską oraz francuską grupa kapitałowa: BNP Paribas i Towarzystwo Ubezpieczeniowe BNP Paribas Assurance S.A. pod nazwą Pocztowo-Bankowego PTE. W 2004r. po połączeniu funduszy Arka-Invesco PTE i Pocztowo-Bankowego PTE zmieniono nazwę towarzystwa na  Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Spółka zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym Pocztylion.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe:
Pocztylion – Arka PTE S.A.
pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 529 00 90
faks: (22) 529 00 95
infolinia: 801 101 801, 22 529 00 01

Dane spółki:

NIP: 526-22-91-509

Kapitał zakładowy: 25 013 280 zł opłacony w całości

Zarząd:

  • Adam Gola – Prezes Zarządu
  • Mariusz Wnuk – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza: brak danych

KRS: 0000011947

Akcjonariat:

  • Poczta Polska S.A. – 33,33%
  • BNP Paribas Assurance S.A. – 33,33%
  • Invesco Holding Company Ltd.  – 29,33%
  • Konferencja Episkopatu Polski – 4,00%

Oferta towarzystwa:

  • Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru – Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion