Pramerica Życie TUiR S.A.

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

Pramercia Życie TUiR SA powstała w styczniu 1999r. Należy w 100% do wielkiego amerykańskiego koncernu ubezpieczeniowego PFI. Towarzystwo oferuje swoim klientom ochronne ubezpieczenia na życie.

Wizytówka towarzystwa: Pramerica Życie

Dane adresowe: Pramerica Życie TUiR SA
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. (+48) 22 329 3000
faks: (+48) 22 329 3010


Dane spółki:

NIP: 526-22-62-838
Kapitał spółki: 60 mln zł, w całości opłacony
Zarząd: Beata Andruszkiewicz – Prezes Zarządu
Helena Gosk – Członek Zarządu
Beata Mróz – Członek Zarządu
Tomasz Kostrzycki – Członek Zarządu
Paweł Paczkowski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: brak danych
KRS: 0000008906
Akcjonariat: Prudential Financial, Inc.Oferta towarzystwa Pramerica Życie:

Ubezpieczenia indywidualne:
 • Ubezpieczenie na całe życie
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczenie na życie z emeryturą
 • Terminowe ubezpieczenie na życie
 • Terminowe ubezpieczenie na życiem- wersja Biznes
 • Terminowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia
 • Terminowe ubezpieczenie na życie zapewniające dochód rodzinie
 • Bezterminowe ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie na całe życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Skała Gibraltaru
Ubezpieczenia grupowe:
 • Grupowe ubezpieczenie na życie – umowa podstawowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek wypadku w pracy – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci na skutek wypadku komunikacyjnego – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby ubezpieczonego – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby małżonka – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby dziecka – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka lub partnera życiowego ubezpieczonego – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku ze świadczeniami wypłacanymi w ratach – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku – umowa dodatkowa
 • Grupowe ubezpieczenie na życie – Pramerica dla Firmy