Zgłaszanie roszczeń Pramerica Życie

Zgłoszenia roszczenia należy dokonać dostarczając komplet dokumentów wraz z wypełnionym wnioskiem o wypłatę świadczenia do oddziału Pramerica lub do dowolnego oddziału towarzystwa. Dokumenty można:

  • wysłać pocztą tradycyjną na adres:
    Pramerica Życie TUiR SA
    al. Jana Pawła II 23
    00-854 Warszawa
  • złożyć osobiście w centrali lub w oddziale Pramerica

Informację o zajściu zdarzenia można zgłosić do towarzystwa Pramerica, kontaktując się z bezpłatną infolinią, pod numerem tel. 800 33 55 33.

Wnioski o świadczenia z tytułu ubezpieczeń indywidualnych

Wnioski o wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczeń grupowych