PZM TU Warszawa

Oddział PZM TU Warszawa
ul. Żytnia 18 lok. H , 01-014 Warszawa
tel: (22) 862 95 05, (22) 735 11 80, faks: (22) 862 02 65

Centrum Rozliczeniowe PZM TU Warszawa
al. Jerozolimskie 162 A , 02-342 Warszawa
tel: (22) 212 20 50, 801 080 600, faks: (22) 501 60 99