Zgłaszanie szkód PZM TU

W przypadku wystąpienia szkody, należy niezwłocznie powiadomić o tym towarzystwo PZM, korzystając z formularza on-line, który jest udostępniony na stronie internetowej.

Szkodę można również zgłosić:

  • telefoniczne, kontaktując się z Centrum Obsługi Klientów PZM TU S.A. VIG, pod numerami:
  • 801 080 600  numer dostępny jest z telefonów stacjonarnych
  • 22 212 20 50 numer dostępny z telefonów komórkowych
  • faksem, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na numer: 22 212 20 52.

Zgłoszenia szkody z ubezpieczenia Assistance można dokonać za pośrednictwem infolinii 801 080 600 lub 22 212 20 50 wybierając tonowo 0 lub kontaktując się bezpośrednio w Auto Tour pod numerami: 800 32 84 45 lub 22 532 84 45.

Formularze zgłoszenia szkód w PZM

cywilnej