PZM TU Zniżki

Klasa taryfowa bonus / malus % składki % zniżki Stawka / okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Przemieszczenia w klasach taryfowych po każdej szkodzie, za którą wypłacono odszkodowanie
1 szkoda w ciągu 12 miesięcy 2 szkody w ciągu 12 miesięcy Więcej niż 2 szkody w ciągu 12 miesięcy
1 180 stawka maksymalna 1 1 1
2 160 II stawka zaostrzona 1 1 1
3 140 I stawka zaostrzona 2 2 1
4 120 stawka podstawowa 3 2 2
5 100 stawka podstawowa 4 3 2
6 90 10 12 miesięcy
( 1 rok )
5 4 3
7 80 20 24 miesiące
( 2 lata)
6 5 4
8 70 30 36 miesięcy
( 3 lata )
7 6 5
9 60 40 48 miesięcy
( 4 lata )
8 7 6
10 50 50 60 miesięcy
( 5 lat )
9 8 7
11 40 60 72 miesiące
( 6 lat )
10 9 8