PZU OFE

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA zostało utworzone w 1998r. Zarządza funduszem emerytalnym OFE PZU Złota Jesień w ramach II filaru systemu emerytalnego.

Wizytówka towarzystwa: PZU OFE:

Dane adresowe: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 801 102 102,
22 566 55 55


Dane spółki:

NIP: 526-22-60-035
Kapitał spółki: 32.000.000,00 PLN opłacony w całości
Zarząd:

Andrzej Sołdek – Prezes Zarządu PTE PZU SA

Marek Sojka – Wiceprezes Zarządu PTE PZU SA

Hubert Drążkiewicz – Członek Zarządu PTE PZU SA

Rada Nadzorcza:
Ludwik Florek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Witold Jaworski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wiktor Askanas – Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Dziworska – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Krzewina – Członek Rady Nadzorczej
Rafał Grodzicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
KRS: 0000040724
Akcjonariat: PZU Życie SA – 100% akcjiOferta towarzystwa PZU OFE:


  • Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne w ramach II filaru ubezpieczeń społecznych – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień