PZU Życie

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

PZU Życie SA rozpoczął swoją działalność w 1991r. Jest częścią Grupy PZU. Swoją działalność opiera głównie na sprzedaży ubezpieczeń na życie w formie ubezpieczeń indywidualnych i grupowych.  Spółka oferuje również ubezpieczenia posagowe, rentowe, inwestycyjne i wypadkowe.

Wizytówka towarzystwa: PZU Życie SA:

Dane adresowe: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. 801 102 102,
22 566 55 55


Dane spółki:

NIP: 527-020-60-56
Kapitał spółki: 295.000.000,00 wpłacony w całości
Zarząd:

Dariusz Krzewina – Prezes Zarządu

Rafał Grodzicki – Członek Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu

Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu

Ryszard Trepczyński – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza: Andrzej Klesyk – przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Bury – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Witold Jaworski – sekretarz Rady Nadzorczej
Janusz Meder – członek Rady Nadzorczej
Jerzy Marciniak – członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000030211
Akcjonariat: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka AkcyjnaOferta towarzystwa PZU Życie SA:

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych:
 • Indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan na Życie
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie i zdrowie – Opieka Medyczna
 • Indywidualne ubezpieczenie strukturyzowane – Świat Zysków
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie – Pewny Zysk
 • Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby – Uśmiech Dziecka
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie – Spokój Najbliższych
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie – Pewnym Krokiem
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie – Twoje Marzenia
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie – PZU Ochrona Rodziny
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek złamania kości ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie pracownicze typ P
 • Dodatkowe ubezpieczenie Asystent w czasie utraty zdrowia
 • Dodatkowe ubezpieczenie leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem NW Plus
 • Dodatkowe ubezpieczenie z kartą apteczną
 • Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie na życie typ P
 • Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie pracownicze typ P Plus
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie rentowe Uśmiech Dziecka – Renta
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie przejęcia obowiązku opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych
 • Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego
Ubezpieczenia dla firm:
 • Grupowe ubezpieczenia pracownicze typu P Plus
 • Grupowe ubezpieczenia na życie typ P
 • Grupowe ubezpieczenie na życie – Pełnia Życia
 • Grupowe ubezpieczenia emerytalne – Pogodna Jesień
 • Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Pogodna Przyszłość
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby małżonka
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego Plus
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (do ubezpieczeń:grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus oraz grupowego ubezpieczenia na życie typ P)
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia przez dziecko
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek złamania kości przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek poważnego uszkodzenia ciała ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek specjalistycznego leczenia
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie – Doraźna Ochrona Medyczna
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (do grupowego ubezpieczenia na życie Pełnia Życia)
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie z Kartą apteczną
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem w wyniku uprawiania niebezpiecznego sportu
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Asystent w czasie utraty zdrowia
 • Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW Bezpieczny Kursant
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie do ubezpieczenia Pełnia Życia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem lotniczym
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym
 • Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem