PZU Częstochowa

Oddział PZU Częstochowa
ul. Jagiellońska 1, 42-200 Częstochowa
tel.: 34 308 20 20, faks: 34 363 39 44