PZU Gdańsk

Oddział PZU Gdańsk
ul. Obrońców Wybrzeża 27, 80-398 Gdańsk
tel.: 58 553 65 61, 58 553 88 10, faks: 58 558 18 54

Oddział PZU Gdańsk
ul. Targ Drzewny 1, 80-958 Gdańsk
tel. 58 308 25 01, 58 326 76 00. faks: 58 326 76 08