Royal Polska TUnŻ S.A.

Royal Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. po połączeniu z Benefia Życie  zmieniło nazwę na Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.