Zgłaszanie roszczeń Skandia Życie

Aby zgłosić roszczenia należy wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłać na adres towarzystwa:

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Cybernetyki 7,
02-677 Warszawa