TU SKOK ŻYCIE SA

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna

TU na Zycie SKOK SA działa na polskim rynku od 2003r. Towarzystwo powstało poprzez nabycie przez TUW SKOK oraz Krajową SKOK wszystkich akcji Metropolitan Life Poland S.A. Spółka swoim klientom oferuje ubezpieczenia na życie z funkcjami ochronnymi i oszczędnościowymi.

Wizytówka towarzystwa: SKOK ŻYCIE

Dane adresowe:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna
ul. Władysława IV 22
81-743 Sopot
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. (58) 550 97 28, fax (58) 550 97 29
e-mail: zycie@tuskokzycie.com.pl


Dane spółki:

NIP: 525-21-50-753
Kapitał spółki: 21 030 000,00 zł – wpłacony w całości
Zarząd: Grzegorz Buczkowski – Prezes
Krzysztof Kosznik – Wiceprezes
Katarzyna Bieranowska – Członek
Rada Nadzorcza: Grzegorz Bierecki – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Ossowski – Członek Rady Nadzorczej
Cezary Zawistowski – Członek Rady Nadzorczej
Adam Meller – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Bierecki – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000014478
Akcjonariat: SKOK HOLDING S.á.r.l z siedzibą w Luksemburgu – 73,93% udziału w kapitale, ilość akcji: 554 445
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych z siedzibą w Sopocie – udział w kapitale: 26 %, ilość akcji: 195 000
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie, udział w kapitale: 0,07%, ilość akcji: 555Oferta towarzystwa WTUŻiR Concordia Capital


 • Grupowe ubezpieczenie na życie Optimum
 • Grupowe ubezpieczenie na życie Optimum PRO
 • Grupowe ubezpieczenie na życie Optimum Max
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Bonus
 • Grupowe ubezpieczenie na życie pożyczkobiorców Promesa
 • Grupowe ubezpieczenie na życie członków SKOK – Promesa Komfort
 • Grupowe ubezpieczenie na życie członków SKOK – Posiadaczy Linii Pożyczkowej
 • Grupowe ubezpieczenie na życie członków SKOK – Chwilówka
 • Grupowe ubezpieczenie na życie członków SKOK – Linea
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Profit
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Progres
 • Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Indywidualne konta emerytalne