„Inwestycja w Srebro” – nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny Alior Banku i ING TUnŻ

Alior Bank przy współpracy ING TUnŻ stworzył nowy grupowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny „Inwestycja w Srebro”. „Inwestycja w Srebro” to dwuipółletnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. UFK inwestuje w bankowe papiery wartościowe emitowane przez Alior Bank, oferujące 100% ochronę kapitału … Czytaj dalej