Zmiana na stanowisku Członka Zarządu odpowiedzialnego za Ryzyko w ING Życie

Z początkiem października Anita Bogusz została Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Ryzyko. Zastąpiła na tym stanowisku Jozsef Szabo. Zgodnie z wymogami prawa, Anita Bogusz została powołana na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za Ryzyko uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Zarządzie ING Towarzystwa … Czytaj dalej

Polisa-Życie z nowym Zarządem i Radą Nadzorczą

Po przejęciu 92% akcji przez Vienna Insurance Group , podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa- Życie” S. A. powołano nowy skład Zarządu Spółki. Prezes Zarządu – Wiesław Szermach Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę w … Czytaj dalej

Nowy Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń

Z dniem 1 września 2012 stanowisko Prezesa Zarządu PTU S.A. obejmie Pani Anna Włodarczyk-Moczkowska. Nowo powołana zarządzająca zastąpi Pana Olgierda Jatelnickiego, który w kwietniu br. po 4-letniej kadencji zrezygnował z pełnionej funkcji. Włodarczyk-Moczkowska przez ostatnie lata pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu … Czytaj dalej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dokonało zmian w zarządzie

26 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dokonała zmian w składzie zarządu Towarzystwa. Na stanowisko prezesa powołana została Aleksandra Widziewicz (do czasu uzyskania akceptacji KNF będzie członkiem zarządu pełniącym obowiązki prezesa zarządu) natomiast na członka zarządu powołano … Czytaj dalej

Nowy członek zarządu Nordea Polska TUnŻ

6 marca w trakcie swojego sto pięćdziesiątego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Macieja Bergera jako członka zarządu Nordea Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Maciej Berger jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiował też na University of Tampere (Finlandia) oraz … Czytaj dalej