TFI SKOK

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. (TFI SKOK S.A.) 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. powstało z inicjatywy Kasy Krajowej 19 listopada 2003 roku. Jego założycielem jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe: TFI SKOK S.A.
ul. Kościuszki 47
81-702 Sopot
Dane kontaktowe: tel. 58 76 83 360
faks 58 76 83 361
e-mail: tfi@tfiskok.com.pl


Dane spółki:

NIP: 585 14 03 031
Kapitał spółki: 3.000.000 zł wpłacony w całości
Zarząd:
 • Rafał Matusiak – Prezes Zarządu
 • Katarzyna Uniwersał – Wiceprezes Zarządu
 • Leszek Dudzin – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
 • Grzegorz Bierecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Buczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Zielińska – Kułaga – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jarosław Bierecki – Członek Rady Nadzorczej
 • Janusz Ossowski – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000183712
Akcjonariat: brak danychOferta towarzystwa:

Fundusze inwestycyjne otwarte:
 • SKOK FIO Rynku Pieniężnego
 • SKOK Parasol FIO:
  – Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji
  – Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji
  – Subfundusz SKOK Obligacji
  – Subfundusz SKOK Akcji
  – Subfundusz SKOK Gotówkowy
 • SKOK FIO Etyczny 1
 • SKOK FIO Etyczny 2
Pracowniczy Program Emerytalny
 • III filar systemy emerytalnego
Fundusze inwestycyjny zamkniety:
 • SKOK FIZ 1