TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW powstało w lutym 1992r. Za dzień rozpoczynający działalność uznano jednak 16 marca 1992r. gdyż wystawiono wówczas pierwszą polisę ubezpieczeniową.

Współtwórcami TUW TUW byli Fundacja Akcji Demokratycznej, Fundacja Pomocy Społecznej SOS , Fundacja Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych, Społeczna Fundacja Solidarność, a także Euresa zachodnio – europejski holding towarzystw ubezpieczeniowych.

Towarzystwo TUW swoją ofertę kieruje do osób prywatnych, firm i instytucji oferując im ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, rolnicze oraz osobowe  dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Wizytówka towarzystwa TUW:

Dane adresowe: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
ul. H. Raabego 13
02-793 Warszawa
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. 22 649-73-87
fax. 22 649-73-89
Infolinia: 801 001 003


Dane spółki:

NIP: 526-10-33-426
Kapitał spółki: brak danych
Zarząd: Ewa Stachura-Kruszewska – Prezes Zarządu
Wojciech Czapiński – Członek Zarządu
Agnieszka Rózga – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza: Henryk Dankowiakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Thierry Jeantet – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Adamowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
Zygmunt Nowak – Członek Rady Nadzorczej
Leon Wnuk Lipiński – Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Surowiec – Członek Rady Nadzorczej
Ks. Kanonik Szymon Pikus – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Marcinkowski – Członek Rady Nadzorczej
Laurent Millardet – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 33284
Członkostwo: MACIF
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
MAIF
P&V
Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S.A.
MACIF ŻYCIE TUW
Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
Fundacja Akcji Demokratycznej
Fundacja Pomocy Społecznej SOS
Społeczna Fundacja Solidarności
Ubezpieczeni (796 394 członków)Oferta towarzystwa TUW:

ubezpieczenia komunikacyjne:
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych
 • AC – ubezpieczenie od utraty lub uszkodzenia pojazdów mechanicznych
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Zielona Karta – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym
 • Assistance – ubezpieczenie pomocy w podróży
ubezpieczenia majątkowe i osobowe:
 • ubezpieczenie Bezpieczna Rodzina:
 • ubezpieczenie domu i mieszkań
 • ubezpieczenie ruchomości
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ochrona prawna
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie domków letniskowych
 • ubezpieczenie budowli i małej architektury
 • ubezpieczenie domu w budowie – Bezpieczny dom w budowie
ubezpieczenia rolnicze:
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika
 • kompleksowe ubezpieczenie Bezpieczna Zagroda
 • obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych, z możliwością uzyskania dopłaty składki z budżetu państwa
 • dobrowolne ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych
 • dobrowolne ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych, z możliwością uzyskania dopłaty składki z budżetu państwa
 • dobrowolne ubezpieczenie zwierząt od padnięcie i uboju z konieczności
 • ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
 • ubezpieczenie sprzętu rolniczego Agrocasco
 • ubezpieczenie drobiu
ubezpieczenia dla firm:
 • kompleksowe ubezpieczenia Bezpieczna Firma w TUW-ie
 • ubezpieczenia majątkowe:
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • All Risk – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
ubezpieczenia techniczne:
 • ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego ( Casco maszyn)
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego)
 • ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenia transportowe:
 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym
ubezpieczenia dla innych podmiotów:
 • ubezpieczenia dla szkół
 • ubezpieczenia dla samorządów terytorialnych Bezpieczna Gmina
 • ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych
 • ubezpieczenia dla spółdzielni mieszkaniowcyh