Zgłaszanie szkód TUW Pocztowe

Zgłoszenia szkody w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych można dokonać:

  • telefonicznie, dzwoniąc na CALL CENTER, pod dostępny numer telefonu,
    (22) 570 47 48
  • korespondencyjnie, wysyłając formularz zgłoszenia szkody do centrali towarzystwa:

– pocztą na adres: TUW Pocztowe, 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 50A (budynek Alfa)

– faksem: 22 670 43 34

– e-mailem:  poczta@tuwpocztowe.pl