TUW Pocztowe Zniżki

Klasa taryfowa bonus /malus % składki podstawowej % zniżki Stawka
Okres przebiegu ubezpieczenia
Przemieszczenia (^) w klasach taryfowych po każdej szkodzie, za którą wypłacono odszkodowanie
1 szkoda w ciągu 12 miesięcy 2 szkody w ciągu 12 miesięcy Więcej niż 2 szkody w ciągu 12 miesięcy
1 150 Zwyżka 50 stawka zaostrzona Brak możliwości zawarcia ubezpieczenia Brak możliwości zawarcia ubezpieczenia Brak możliwości zawarcia ubezpieczenia
2 125 Zwyszka 25 stawka podwyższona
3 100 stawka podstwawowa 1
4 90 10 12 miesięcy
( 1 rok )
2 1
5 80 20 24 miesiące
( 2 lata)
3 2
6 70 30 36 miesięcy
( 3 lata )
4 3
7 60 40 48 miesięcy
( 4 lata )
5 4
8 50 50 60 miesięcy
( 5 lat )
6 5
9 40 60 72 miesiące
( 6 lat )
7 6