Zgłaszanie szkód TUW

W razie wystąpienia szkody należy jak najszybciej powiadomić towarzystwo TUW. Można zrobić to osobiście w najbliższej placówce TUW, lub wypełniając kwestionariusz zgłoszenia szkody dostępny na stronie towarzystwa.

Informacje o szkodzie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przyjmuje pod numerem telefonu: 22 894 47 72.

Zgłoszenie szkody w pojeździe z obowiązkowego ubezpieczenia OC TUW 1.1

Zgłoszenie szkody w pojeździe z ubezpieczenia AC TUW 2.1

Zgłoszenie szkody osobowej z obowiązkowego ubezpieczenia OC TUW 3.1

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 4.1

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 5.1