Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie mają za zadanie zabezpieczyć finansowo rodzinę ubezpieczonego w razie jego śmierci oraz zapewnić im poczucie bezpieczeństwa. Warunkiem zawarcia ubezpieczenia, jest opłacanie comiesięcznych składek, określonych przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia na życie mogą spełniać zarówno funkcję ochronną, zapewniając wypłatę świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego, jak również funkcję oszczędnościową, mającą na celu gromadzenie środków finansowych, które zostają wypłacone w dniu, który został określony w polisie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, dają możliwość rozszerzenia podstawowej ochrony ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka, np. ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy spowodowanej chorobą czy trwałym inwalidztwem czy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.