Ubezpieczenia rolnicze

Każde gospodarstwo rolne potrzebuje odpowiedniego zabezpieczenia przez zniszczeniem czy utratą dobytku. Coraz częstsze klęski żywiołowe, powodują, że większość rolników traci, cały dorobek życia. Dlatego ważne jest aby w razie wystąpienia szkody, mieć finansowe zabezpieczenie, w celu pokrycia strat. Taką możliwość daje właśnie ubezpieczenie stworzone specjalnie dla rolników.

Ubezpieczenia dla rolników dzielą się na ubezpieczenia obowiązkowe, które musi zawrzeć każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne, oraz na ubezpieczenia dobrowolne.

Polisy obowiązkowe zawierane są na 12 miesięcy i obejmują swoim zakresem ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. OC rolnika ma na celu ochronę osób trzecich przed poniesieniem strat materialnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej rolnika. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych pokrywa straty finansowe powstałe w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, na skutek huraganu, powodzi, gradu czy  śniegu.

Nie wszystkie jednak straty pokryje obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze, dlatego też, dodatkowo można zawrzeć ubezpieczenie dobrowolne. Takie ubezpieczenie pozwala rolnikowi dostosować zakres ubezpieczenia do potrzeb gospodarstwa rolnego. Polisy dobrowolne mogą obejmować ubezpieczenie budynków rolnych,  ubezpieczenie upraw czy hodowli. Ubezpieczone mogą zostać również wszelkiego rodzaju maszyny, które są potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego.