Union Investment TFI

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Union Investment TFI SA swoją działalność w Polsce rozpoczęło w 1998r. Towarzystwo oferuje rozwiązania inwestycyjne zarówno inwestorom indywidualnym jak i instytucjonalnym. Jedynym akcjonariuszem Union Investment jest europejska spółka inwestycyjna  Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Wizytówka towarzystwa:

 

Dane adresowe: Union Investment TFI S.A.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
(budynek IBC2, 11 piętro, wejście od ul. Polnej)
Dane kontaktowe: telefon: (22) 449 04 77
faks: (22) 449 04 76
e-mail: tfi@union-investment.pl


Dane spółki:

NIP: 527-10-24-937
Kapitał spółki: 21 687 900,00 PLN opłacony w całości
Zarząd:
 • Małgorzata Góra – Prezes Zarządu
 • Zbigniew Jakubowski  – Wiceprezes Zarządu
 • Małgorzata Popielewska – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:  brak danych
KRS: 50329
Akcjonariat: 100% – Union Asset Management Holding AGOferta towarzystwa:

Fundusz Parasolowy UniFundusze FIO:
 • Subfundusze pieniężne i dłużne:
  – UniKorona Pieniężny
  – UniKorona Obligacje
  – UniObligacje: Nowa Europa
  – UniDolar Pieniężny
 • Subfundusze z ochroną kapitału:
  – UniBezpieczna Alokacja
 • Subfundusze mieszane:
  – UniStabilny Wzrost
  – UniKorona Zrównoważony
 • Subfundusze akcyjne:
  – UniKorona Akcje
  – UniAkcje Sektory Wzrostu
  – UniAkcje: Nowa Europa
  – UniAkcje: Małych i Średnich Spółek
Fundusz Parasolowy UniFundusze SFIO:
 • Subfundusz UniWIBID
 • Subfundusz UniEURIBOR
 • Subfundusz UniObligacje Aktywny
 • Subfundusz UniTotal Trend
Fundusz zagraniczny:
 • Fundusz UniSICAV Balanced Strategy
Plany systematyczne:
 • Plany Oszczędzania
 • Plan UniRentier
Emerytura:
 • III filar systemu emerytalnego
Portfele asset managemen:
 • Portfel Strategii Pieniężnej
 • Portfel Strategii Dłużnej
 • Portfel Strategii Stabilnego Wzrostu
 • Portfel Strategii Aktywnej
 • Portfele Unikatowe