Uniqa Życie

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

Uniqa TU na Życie SA jest częścią Grupy Uniqa. Spółka rozpoczęła działalność w 1996r. pod nazwą ZUiR POLONIA – Życie SA. Po przejęciu przez austriacki koncern Uniqa Group Austria większości akcji oraz w związku ze zmianami własnościowymi, POLONIA zmieniała nazwę na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

W ofercie towarzystwa znajdują się m.in. ubezpieczenia na życie, rentowe, posagowe, zaopatrzenia dzieci. Swoje produkty towarzystwo kieruje do klientów indywidualnych, klientów biznesowych oraz instytucji.

 

Wizytówka towarzystwa: Uniqa Życie

Dane adresowe: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Dane kontaktowe: Kontakt:
tel. +48 (0) 42 63 44 700
faks +48 (0) 42 63 44 983


Dane spółki:

NIP: 554-100-15-22
Kapitał spółki: 42 774 700,00 zł
Zarząd: Andrzej Jarczyk – Prezes Zarządu
Małgorzata Michalak-Bartkowiak – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Zbigniew Zieliński – Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży
Adam Łoziak – Wiceprezes Zarządu ds. współpracy z mieszkalnictwem
Grzegorz Kulik – Wiceprezes Zarządu ds. techniki ubezpieczeniowej
Rada Nadzorcza:
Peter M. Lackner – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Józef Karbowniczyn – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Lech Michalik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karl Unger – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Ciszek – Członek Rady Nadzorczej
Hans Christian Schwarz – Członek Rady Nadzorczej
Johannes Porak – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Wielgórecki – Członek Rady Nadzorczej
KRS: 0000005751
Akcjonariat: UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH – 69,78%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – 30,00%
Pozostali Akcjonariusze – 0,22%Oferta towarzystwa Uniqa Życie

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych:
  • Terminowe ubezpieczenie na życie – Życie & Ochrona
  • Ubezpieczenie na życie i dożycie – Kapitał & Pewność
  • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Fundusz & Perspektywa
  • Uniwersalne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Fundusz & Perspektywa
  • Grupowe ubezpieczenie – R – Życie & Życie
  • Ubezpieczenie strukturyzowane
  • Krótkoterminowe ubezpieczenie na życie – Ochrona – Komfort
Ubezpieczenie dla klientów biznesowych:
  • Pracownicze ubezpieczenie na życie – Rodzina & Odpowiedzialność
  • Zbiorowe ubezpieczenie na życie Razem Bezpieczniej – Rodzina & Odpowiedzialność