Uniqa Życie Kraków

Przedstawicielstwo Uniqa TU na Życie SA Kraków
ul. Basztowa 23, 31-156 Kraków
tel.: 012 421 60 00, faks: 012 422 03 75
e-mail: przedstawicielstwo.krakow@uniqa.pl

Przedstawicielstwo Uniqa TU na Życie SA Kraków 2
ul. Jesionowa 10, 30-221 Kraków
tel.: 12 630 95 80, faks: 12 445 31 19
e-mail: przedstawicielstwo.krakow2@uniqa.pl

Oddział Uniqa TU na Życie Kraków
ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków
tel.: 012 633 69 86, faks: 012 632 52 00
e-mail: oddzial.krakow@uniqa.pl

Agencja Uniqa TU na Życie SA Kraków
ul. Dauna 73, 30-629 Kraków
tel.: 012 655 33 40, faks: 012 655 33 42
e-mail: a.kedzierski@uniqa.pl