Uniqa Białystok

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Białystok
ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok
tel.: 085 744 50 57, faks: 085 744 50 58
email: przedstawicielstwo.bialystok@uniqa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Białystok
ul. Św. Rocha 11/1, 15-888 Białystok
tel.: 085 748 49 50, faks: 085 746 01 74
email: kontakt.bialystok@uniqa.pl