Uniqa Kielce

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kielce
Pl. Niepodległości 1, 25-506 Kielce
tel. 41 343 02 90, 41 331 71 11
email: kontakt.kielce@uniqa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Kielce
ul. Nowy Świat 52, 25-516 Kielce
tel.: 41 366 07 36, faks: 41 366 22 38
email: przedstawicielstwo.kielce@uniqa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kielce
ul. Wesoła 51,25-363 Kielce
tel.: 041 340 72 44/45, faks: 041 340 72 44
email: przedstawicielstwo.kielce2@uniqa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Kielce
ul. Okrzei 15b, 25-520 Kielce
tel: 41 344 73 02, faks: 41 344 73 02
email: ag.kielce@uniqa.pl