Uniqa Lublin

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Lublin
ul. Wolska 11, 20-411 Lublin
tel.: 081 442 01 82, faks: 081 442 05 17
email: przedstawicielstwo.lublin2@uniqa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Lublin
ul. Leonarda 18, 20-625 Lublin
tel.: 081 537 21 00, faks: 081 537 21 10
email: kontakt.lublin@uniqa.pl