Uniqa Radom

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Radom
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 18 lok. 209, 26-600 Radom
tel.: 048 36 90 365, faks: 048 36 33 900
email: filia.radom@uniqa.pl

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Radom
ul. Szklana 60, 26-610 Radom
tel.: 048 344 16 17, faks: 048 344 17 47
email: przedstawicielstwo.radom@uniqa.pl