Uniqa Rybnik

Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Rybnik
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 5, 44-200 Rybnik
tel.: 032 422 99 32, faks: 032 422 99 33
email: filia.rybnik@uniqa.pl