Wypowiedzenie umowy Uniqa

Wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w towarzystwie Uniqa należy złożyć w formie pisemnej w najbliższej placówce Uniqa. Musi ono zostać dostarczone go towarzystwa nie później niż dzień przed końcem ochrony ubezpieczeniowej.

Nabywca pojazdu od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży przyjmuje na siebie prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez zbywcę polisy OC. Aby móc kontynuować polisę wystarczy zgłosić się do placówki Uniqa, w celu przepisania ubezpieczenia na nowego właściciela bez dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący nie chce kontynuować polisy zbywcy, to według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest on zobowiązany do wypowiedzenia polisy w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu.